မူလ / လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စိစစ်ရေးကော်မတီ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စိစစ်ရေးကော်မတီ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စိစစ်ရေးကော်မတီ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စိစစ်ရေးကော်မတီသည် ရွေးကောက်ခံ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်း၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီများနှင့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီတို့အကြား ဆက်သွယ်မှုအတွက် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပသည့်အခါ ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်မှု၊ ခွင့်တိုင်ကြားမှု ကဲ့သို့သော စီမံရေးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရသည့်အပြင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အား မတရား ဖမ်းဆီးမှု၊ ထောင်ချမှုနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ဥပဒေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ထို့ပြင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ နေအိမ်အဆောက်အဦ တို့ကို မတရားသိမ်းပိုက်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဝရမ်းထုတ်တားမြစ်ခြင်း၊ လေလံတင်ရောင်းချခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဥပဒေများနှင့်အညီ ခုခံကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်နှင့် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများအား ကုစားပေးနိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီသို့ အစီရင်ခံတင်ပြလျက် ရှိပါသည်။

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နေထိုင်ရေး၊ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား အကူအညီပေးနိုင်ရန် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Scroll to Top