မူလ / “စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ထောင်နိုင်ရေး အတွက် နွေဦးတော်လှန်ရေး အမြန်ဆုံး အောင်မြင်ပြီးမြောက်နိုင်ရန် လက်ရှိ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး အရှိန်အဟုန် ပိုမိုအားကောင်းလာစေပြီး နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ၊ တော်လှန်ရေး အင်အားစု များနှင့် တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများအကြား ဗျူဟာမြောက် စုစည်းညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အပါအဝင် တော်လှန်ရေးအင်အားစု အသီးသီးအား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က တိုက်တွန်းကြောင်း” အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခြင်း

“စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ထောင်နိုင်ရေး အတွက် နွေဦးတော်လှန်ရေး အမြန်ဆုံး အောင်မြင်ပြီးမြောက်နိုင်ရန် လက်ရှိ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး အရှိန်အဟုန် ပိုမိုအားကောင်းလာစေပြီး နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ၊ တော်လှန်ရေး အင်အားစု များနှင့် တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများအကြား ဗျူဟာမြောက် စုစည်းညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အပါအဝင် တော်လှန်ရေးအင်အားစု အသီးသီးအား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က တိုက်တွန်းကြောင်း” အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခြင်း

Scroll to Top