မူလ / ကယားပြည်နယ်၊ ဒီမော့ဆိုမဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘယ်ညာမီးနို၏ မေးခွန်းများ

ကယားပြည်နယ်၊ ဒီမော့ဆိုမဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘယ်ညာမီးနို၏ မေးခွန်းများ

Scroll to Top