မူလ / “အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နွေဦးတော်လှန်ရေး One Year Plan တွင် တိုင်းရင်းသား – တော်လှန်ရေး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း (Ethnic Revolution Organizations) များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းရှိပါက မည်သည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း (Ethnic Revolution Organizations) များနှင့် မည်သို့သော ကတိက၀တ်များ၊ သဘောတူညီချက်များ ထားရှိဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်းကို သိလိုခြင်း” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

“အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နွေဦးတော်လှန်ရေး One Year Plan တွင် တိုင်းရင်းသား – တော်လှန်ရေး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း (Ethnic Revolution Organizations) များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းရှိပါက မည်သည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း (Ethnic Revolution Organizations) များနှင့် မည်သို့သော ကတိက၀တ်များ၊ သဘောတူညီချက်များ ထားရှိဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်းကို သိလိုခြင်း” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

Scroll to Top