မူလ / “နွေဦးတော်လှန်ရေးအပြီးတွင် အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသစ် တည်ဆောက်ရန်အတွက် မြေပြန့်တောင်ပေါ်ဒေသမကျန် တိုင်းရင်းသားပြည်သူပေါင်းစုံ လက်ခံနိုင်သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မည့်သို့သော အခြေခံမူများဖြင့်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းသွားမည်ကို သိလိုခြင်း”  နှင့် စပ်လျဥ်းသည့်မေးခွန်း

“နွေဦးတော်လှန်ရေးအပြီးတွင် အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသစ် တည်ဆောက်ရန်အတွက် မြေပြန့်တောင်ပေါ်ဒေသမကျန် တိုင်းရင်းသားပြည်သူပေါင်းစုံ လက်ခံနိုင်သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မည့်သို့သော အခြေခံမူများဖြင့်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းသွားမည်ကို သိလိုခြင်း”  နှင့် စပ်လျဥ်းသည့်မေးခွန်း

Scroll to Top