မူလ / “မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီသည် အရေးကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်များကို မည်သို့ ထိထိရောက်ရောက် ကူညီကယ်ဆယ်လုပ်ဆောင်မည်ကို သိလိုခြင်း” နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် မေးခွန်း

“မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီသည် အရေးကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်များကို မည်သို့ ထိထိရောက်ရောက် ကူညီကယ်ဆယ်လုပ်ဆောင်မည်ကို သိလိုခြင်း” နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် မေးခွန်း

Scroll to Top