မူလ / ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမအကြိမ် အစည်းအဝေးသို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမအကြိမ် အစည်းအဝေးသို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ

Scroll to Top