မူလ / ဖွဲ့စည်းပုံ

ဥက္ကဋ္ဌ

ဥက္ကဋ္ဌသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပသည့်အချိန်၌ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယကအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကဖြစ်သည့် ဥက္ကဋ္ဌသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးကောင်စီ၏ အဖွဲ့ဝင် တာဝန်ကိုလည်း ထမ်းဆောင်ပါသည်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဋိပက္ခများ ဖြေရှင်းရာ၌ ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဥက္ကဋ္ဌသည် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရှိ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍများတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်လျက်ရှိသည်။

အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့

အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကို အဖွဲ့ဝင် (၃) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး ၎င်းတို့ကို ကော်မတီဝင်များ၏ ဆန္ဒမဲအများစုဖြင့် ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်ပါသည်။ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့သည် ဥက္ကဋ္ဌအား ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် အထောက်အကူပေးပြီး ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကြောင်းတစ်စုံတရာကြောင့် မထမ်းဆောင်နိုင်သည့်အခါ အစည်းအဝေးများတွင် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အတွင်းရေးမှူးများသည် ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲခြင်းကို ကြီးကြပ်ခြင်းအပါအဝင် လုပ်ငန်းများနှင့် အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရာတွင် ကြီးကြပ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ရေးရာကော်မတီများ၊ ရုံးအဖွဲ့တို့နှင့် အနီးကပ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီး ရုံးအကြီးအကဲအား ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီရုံး

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီရုံးသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၏ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်သည်။ ယင်းရုံးအား အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့က ခန့်အပ်တာဝန်ပေးသည့် ရုံးအကြီးအကဲက ဦးဆောင်သည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီရုံးသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီနှင့် ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ဥပဒေရေးရာနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အကြံပေးခြင်း၊ သုတေသန၊ နည်းပညာ၊ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးနှင့် အခြားသော အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝကို အထောက်အကူပြုပါသည်။

Scroll to Top