မူလ / လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့၏ လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊ မူဝါဒများ အားကောင်းလာစေရန်နှင့် ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ အကြား ကြားခံဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ 

ကော်မတီသည် ပြည်သူလူထုအကာအကွယ်ပေးရေး အစီအမံများ၊ ပြည်သူလူထု ဘေးကင်း လုံခြုံရေးကဏ္ဍ၊ ကျင့်ဝတ်များနှင့် စည်းကမ်းများအပေါ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ကျင့်သုံးလိုက်နာမှု အားကောင်းလာစေရေးနှင့် စစ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများအား နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ နှင့်အညီ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးတို့အတွက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် အနီးကပ်လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ထို့ပြင် ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၊ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်များ စနစ်တကျ လည်ပတ်နိုင်ရေးနှင့် ခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေးတို့အတွက် လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများကို ဝန်ကြီးဌာနတို့ထံ အကြုံပြုခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။

Scroll to Top