မူလ / ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ (၃) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စကားသံများ (အပိုင်း – ၁)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ (၃) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စကားသံများ (အပိုင်း – ၁)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ (၃) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည့် ဒေါ်ရှားမီး (ခ) ဒေါ်အေးအေးမူ (ကလေးမဲဆန္ဒနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်) နှင့် ဦးမြင့်အောင်မိုး (ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်-၂၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်) တို့၏ စကားသံများ ဖြစ်ပါသည်။

The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw

Scroll to Top