မူလ / ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကို တရားဝင် ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ကျင့်သုံးခွင့်ရှိသော အဖွဲ့များအဖြစ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြုလိုက်သည်

ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကို တရားဝင် ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ကျင့်သုံးခွင့်ရှိသော အဖွဲ့များအဖြစ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြုလိုက်သည်

ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကို တရားဝင် ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ကျင့်သုံးခွင့်ရှိသော အဖွဲ့များအဖြစ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြုလိုက်သည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၁)

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၅ ရက်

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃ ရက်)

၁။       နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် တရားဝင်ပြည်သူ့အစိုးရထံမှ အဓမ္မနည်းဖြင့် သိမ်းယူထားသည့် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စု (နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ) အား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီက ကြေညာချက်အမှတ် (၁၀/၂၀၂၁) ဖြင့် “အကြမ်းဖက်အုပ်စု” အဖြစ်‌ ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

၂။       စစ်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အုပ်စု၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာများသည် တရားဝင်မှုမရှိသဖြင့် ၎င်းက ခန့်အပ်ဖွဲ့စည်းသော အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကို တရားမဝင်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

၃။       ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီက (၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြားကာလ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအစီအစဉ်နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကို တရားဝင် ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ကျင့်သုံးခွင့်ရှိသော အဖွဲ့များအဖြစ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြုလိုက်သည်။

၄။       နိုင်ငံတော်အတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းစဉ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

(က)    ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရန် ကျန်ရှိနေသော ဒေသများတွင် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အလိုက် ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ (၁၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဖွဲ့စည်းရမည်။

(ခ)     စစ်အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက်အုပ်စုက ခန့်အပ်သော အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအပါအဝင် မည်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အုပ်ချုပ်မှုကိုမျှလက်မခံဘဲ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအားလုံးကို ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီလိုလားသော ရပ်မိရပ်ဖများ၊ Civil Disobedience Movement (CDM) တွင် ပါဝင်သော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ ပေါင်းစပ်အင်အားဖြင့် လွှဲပြောင်းရယူဆောင်ရွက်ကြရမည်။

(ဂ)     ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များသည် လတ်တလောကာလတွင် ကြားကာလ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအစီအစဉ်ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို “စုပေါင်းအင်အား” ဖြင့် ညီညွတ်စွာ စီမံဆောင်ရွက်ကြရမည်။

(ဃ)    အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနက ချိတ်ဆက်ညွှန်ကြားသွားမည်။

၅။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လိုအပ်သောအမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ နှင့် ညွှန်ကြား ချက်များကို ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်။

(ပုံ) လွင်ကိုလတ်

ခေတ္တပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Scroll to Top