မူလ / ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၏ တစ်နှစ်ပြည့် အစီရင်ခံစာအား ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။
Scroll to Top