မူလ / ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၇)မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထန်ဆေး၏ မေးခွန်းအား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး နိုင်ကောင်းရွက်၏ ဖြေကြားချက်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၇)မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထန်ဆေး၏ မေးခွန်းအား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး နိုင်ကောင်းရွက်၏ ဖြေကြားချက်

၁-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၇)မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထန်ဆေး၏ “NUG အနေဖြင့် လက်ရှိ EROs မည်သည့် အဖွဲ့များအား၊ မည့်သည့် အချက်အလက်များနှင့် သဘောတူညီချက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြုလုပ်ထားပြီးပါသလဲနှင့် အခြားကျန်ရှိနေသော EROs များပါ ပူးပေါင်းပါဝင်လာရေးအတွက် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ ကို သိလိုခြင်း” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး နိုင်ကောင်းရွက်၏ ဖြေကြားချက်

Scroll to Top