မူလ / ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် အမျိုးသမီးမဟာမိတ်အဖွဲ့ – မြန်မာ (WAC – M) မှ ဖတ်ကြားခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အထိမ်းအမှတ် သဝဏ်လွှာ

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် အမျိုးသမီးမဟာမိတ်အဖွဲ့ – မြန်မာ (WAC – M) မှ ဖတ်ကြားခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အထိမ်းအမှတ် သဝဏ်လွှာ

Scroll to Top