မူလ / ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ ပုံမှန်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံသားဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့် လေ့လာသုံးသပ်မှုစာတမ်းအား ရှင်းလင်းတင်ပြ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ ပုံမှန်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံသားဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့် လေ့လာသုံးသပ်မှုစာတမ်းအား ရှင်းလင်းတင်ပြ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ ပုံမှန်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံသားဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့် လေ့လာသုံးသပ်မှုစာတမ်း ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းအား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့၊ ညနေ (၁၉:၀၀)နာရီတွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး၌ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်ညွန့် က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီးနောက် လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်းက “အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ မူဝါဒများနှင့်အစီအစဥ်များ အားလုံးသည် လူ့အခွင့်အရေးစံချိန်စံညွှန်းများကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားပြီး ကိုက်ညီစေခြင်း” ဟူသည့် လုပ်ငန်းကို ဝန်ကြီးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်နှင့်အညီ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသော တည်ဆဲဥပဒေများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်လည်း ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဥ် တစ်ရပ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယခုကဲ့သို့ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံသားဥပဒေနှင့် ပတ်သက်သည့် အတိတ်နှင့်အနာဂတ်ခြုံငုံလေ့လာသုံးသပ်မှုအား ကနဦး ပြုလုပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ၎င်းနောက် ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံသားဥပဒေနှင့် လက်ရှိအခြေအနေတို့အား နိုင်ငံတကာစံများနှင့် နှိုင်းယှဥ်ချက်၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နည်းလမ်းများ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေကြမ်းအသစ်အတွက် အခြေခံသဘောတရားများနှင့် ရှေ့ဆက်သွားမည့်လမ်းစဥ်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ရာ တက်ရောက်လာသည့် အဖွဲ့ဝင်များက အကြံပြုချက်များ မျှဝေ၍ ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် ကဏ္ဍများအား ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ ပုံမှန်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ဆက်လက်ကျင်းပပြီး ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းများအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ အစည်းအဝေးအား (၂၁:၄၀) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်း၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ

class=wp-image-2627/
Scroll to Top