မူလ / ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ(CRPH)၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးစည်သူမောင်နှင့် Public Voice Television (PVTV) တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
Scroll to Top