မူလ / ခေတ္တဒုတိယသမ္မတ မန်းဝင်းခိုင်သန်းက သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားပန်ကြားလွှာ။

ခေတ္တဒုတိယသမ္မတ မန်းဝင်းခိုင်သန်းက သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားပန်ကြားလွှာ။

စာမူ လမ်းကြောင်းပြ
Scroll to Top