မူလ / ကြေငြာချက်အမှတ် ( ၁/၂၀၂၁ )

ကြေငြာချက်အမှတ် ( ၁/၂၀၂၁ )

ကြေငြာချက်အမှတ် ( ၁/၂၀၂၁ )
CRPH ( International Relations Office )
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုမှနိုင်ငံတကာရှိသံအမတ်များ၊ ဝန်ထမ်းများကိုခန့်အပ်ခြင်းတာဝန်ပေးခြင်းဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အာဏာမရှိပါ။ ယင်းတာဝန်ကိုတရားဝင်အစိုးရကသာလျှင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများမှလည်း ယင်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ချက်ကို အသိမှတ်မပြုပါ။
CRPH ( နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး )အနေဖြင့် လိုအပ်သည်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်။
CRPH ( International Relations Office )
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
Scroll to Top