မူလ / ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်းနှင့် PVTV တို့၏ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခန်း အစီအစဉ်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်းနှင့် PVTV တို့၏ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခန်း အစီအစဉ်

Scroll to Top