မူလ / CDM Support Team (CRPH) ရဲ့ တရားဝင် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ

CDM Support Team (CRPH) ရဲ့ တရားဝင် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ

https://www.facebook.com/crph.cdm.support/

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw-CRPH) မှ တာဝန်ရှိသူများဦးဆောင်ပြီး Civil Disobedience Movement (CDM) ပြုလုပ်နေကြသော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအား ကူညီထောင့်ပံ့နိုင်ရေး ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတဲ့ CDM Support Team (CRPH) ရဲ့ တရားဝင် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာဖြစ်ပါတယ်။

Scroll to Top