မူလ / ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခြင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနက အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပေးပို့လာသည့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်-

“၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များ”

၁။            အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် ပြည်သူတို့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် အစိုးရတစ်ရပ် ဖြစ်သည်နှင့်အညီ အခွန်ကောက်ခံခြင်းကို စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဥပဒေအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ပြီး စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။

၂။            အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ချနိုင်ရေး ပြည်သူတို့နှင့်အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်နေသည့် ခုခံတော်လှန်စစ်အတွက် လိုအပ်သည့် တော်လှန်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေများကို ပြည်သူ့အပေါ်တွင် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေဘဲ ကိုယ်တိုင်လိုလားစွာ ထမ်းဆောင်လာနိုင်ရေးအတွက် သင့်တင့်သည့် အခွန်နှုန်းထားများကို ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ကောက်ခံနိုင်ရန်။

၃။            ကောက်ခံရရှိသည့်တော်လှန်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေများကို စနစ်တကျနှင့် အထိရောက်ဆုံး စီမံခန့်ခွဲသုံးစွဲပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေးကြီး အမြန်ဆုံးအောင်မြင်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူတို့နှင့်အတူ လက်တွဲပြီး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လာနိုင်ရန်။

The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw

Scroll to Top