မူလ / ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ အဖွဲ့၀င်သစ် (၃)ဦး ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ အဖွဲ့၀င်သစ် (၃)ဦး ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း

class=wp-image-1371/

The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် ( ၁၂ )

ရက်စွဲ။ ။၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ဧပြီလ၊ ၂၆ ရက်။

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ(CRPH)သည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်များ၏ တာဝန်လွှဲအပ်မှုဖြင့် ၅-၂-၂၀၂၁ ရက်မှစတင်၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းကာလွှတ်တော်တာဝန်များ စတင် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦးဖြစ်သည့်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များကို ထပ်မံတိုးချဲ့ကာ အဖွဲ့ဝင် ၁၇ ဦးဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည်။

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ(CRPH)၏ ၂၀-၄-၂၀၂၁ ရက်တွင်ကျင်းပသော အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အောက်ပါ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးကို ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ တွင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

၁။ ဦးအောင်ကြည်ညွန့်
အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆)
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။

၂။ ဦးလမာနော်အောင်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ
အင်ဂျန်းယန်မဲဆန္ဒနယ်
ကချင်ပြည်နယ်။

၃။ ဦးစည်သူမောင်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပန်းဘဲတန်းမဲဆန္ဒနယ်
ရန်ကုန်တိုင်း။

The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw

Scroll to Top