မူလ / ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီသည် အရေးပါသော ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (Civil Disobedience Movement – CDM) နှင့် စပ်လျဥ်း၍ သုတေသနပြု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လွတ်လပ်သော သုတေသနကွန်ရက် (Independent Research Network – IRN) နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီသည် အရေးပါသော ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (Civil Disobedience Movement – CDM) နှင့် စပ်လျဥ်း၍ သုတေသနပြု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လွတ်လပ်သော သုတေသနကွန်ရက် (Independent Research Network – IRN) နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီသည် လွတ်လပ်သော သုတေသနကွန်ရက် (Independent Research Network – IRN) နှင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက် (အင်္ဂါနေ့)၊ ၁၂:၃၀ နာရီအချိန်တွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် တွေ့ဆုံမှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ရှေးဦးစွာ IRN အနေဖြင့် လေ့လာပြုစုခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၌ အာဏာရှင်စနစ် တိုက်ဖျက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးအတွက် အရေးပါသော ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (Civil Disobedience Movement-CDM) စာတမ်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းစဥ်များ၊ မေးခွန်းများ၊ လှုပ်ရှားမှု၊ စိန်ခေါ်မှု၊ အကြံပြုချက်များ၊ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့် အနာဂတ်မူဘောင်အပေါ်တွင် အစိုးရ၊ CDM အရေး ဦးဆောင်သူများ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားပံ့ပိုးသူများအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။

ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၏ ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူများက မူဝါဒချမှတ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးနှင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက် ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာများအား ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဆက်လက်ချိတ်တွဲပူးဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဥ်များအား ချမှတ်ခဲ့ကြသည်။

အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း၊ ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ လွတ်လပ်သော သုတေသနကွန်ရက် (Independent Research Network – IRN) မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw

Scroll to Top