မူလ / ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ တတိယနေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့သည့် ဖက်ဒရယ်ရေးရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ တတိယနေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့သည့် ဖက်ဒရယ်ရေးရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

၂-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ ၁၀၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမ အကြိမ်အစည်းအဝေး၊ တတိယနေ့၌ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့သည့် ဖက်ဒရယ်ရေးရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား မိဘပြည်သူများ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း လေးစားစွာ အသိပေးထုတ်ပြန်အပ်သည်။

The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw

Scroll to Top