မူလ / ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီက မိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့် လူနည်းစုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမဖြစ်သင်တန်းများ ပြုလုပ် ကျင်းပ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီက မိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့် လူနည်းစုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမဖြစ်သင်တန်းများ ပြုလုပ် ကျင်းပ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၏ ရေးရာကော်မတီများဖြစ်သော ဖက်ဒရယ်ရေးရာကော်မတီ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီနှင့် NUCC  ရေးရာကော်မတီတို့ပူးပေါင်း၍ ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့် လူနည်းစုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမဖြစ်သင်တန်းများအား မိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် National Democratic Institute – NDI ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုများဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

သင်တန်းများအား ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတစ်ဆင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၄−၁၂−၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၆−၁၂−၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကရင်နီပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့မှ ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ကိုယ်စားလှယ်များအားလည်းကောင်း၊ ၇−၁၂−၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၉−၁၂−၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ ချင်းပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလည်းကောင်းနှင့် ၁၁−၁၂−၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၃−၁၂−၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ ကချင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလည်းကောင်း စုစုပေါင်း သင်တန်းသား (၄၂) ဦးကို ပို့ချဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သင်တန်းများတွင် ပြည်တွင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဦးကျော်စွာက ဖက်ဒရယ်စနစ် အခြေခံ သဘောတရားများ၊ လူနည်းစုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ ခွဲဝေခြင်း၊ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေမှုဆိုင်ရာ ဖက်ဒရယ်စနစ်၊ စုံလင်ကွဲပြားမှုနောက်ခံရှိသော လူ့အသိုက်အ၀န်းများတွင် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအား ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း အကြောင်းအရာများကို   ဆွေးနွေးပို့ချခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်က လူမျိုးစု အခွင့်အရေးနှင့်ဖက်ဒရယ်ဝါဒအား ဆွေးနွေးပို့ချရာတွင် လူတစ်ဦးချင်း၏ အခွင့်အရေးများနှင့် လူမျိုးစုဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ဥပဒေများ၊ လူမျိုးစုအုပ်ချုပ်ရေးအစီအမံများ၊ သတင်းအချက်အလက် သိပိုင်ခွင့်၊ လူမျိုးစုအခွင့်အရေးများအတွက် အရေးကြီးသည့်အချက်များ၊ လူမျိုးစုနယ်မြေများကို သတ်မှတ်သည့်အချက်များ စသည့်ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ပို့ချမျှဝေခဲ့ကာ သင်တန်းသားများက အုပ်စုများအလိုက် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်း၊ သိရှိလိုသည့် မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းများအားဖြင့် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

ပြည်သူ့ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် ပြည်သူလူထု လိုလား တောင့်တလျက်ရှိသော အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြရာတွင်    ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့် လူနည်းစုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများအား ပိုမိုနားလည်သိရှိကြစေရန်၊ နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများကို လေ့လာနိုင်စေရန်၊ ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအချင်းချင်း ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအမြင် ဗဟုသုတများ မျှဝေဖလှယ်နိုင်စေရန်နှင့် ပြည်သူများသို့ တစ်ဆင့် ပြန်လည်မျှဝေပေးနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် ယခုကဲ့သို့ သင်တန်းများအား စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw

Scroll to Top