မူလ / ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၃)၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၃)၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၃၀) ရက်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူလူထုက ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အပ်နှင်းလိုက်သည့်အာဏာကို ကျင့်သုံးလျက် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ်အရ ဦးအောင်ကျော်မိုးအား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊st လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ ဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်။ 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ

Scroll to Top