မူလ / ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၂၃)၊ ဒုတိယဝန်ကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၂၃)၊ ဒုတိယဝန်ကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၈) ရက်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူလူထုက ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အပ်နှင်းလိုက်သည့်အာဏာကို ကျင့်သုံးလျက် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ်အရ ခွန်းစောဖူးအား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးလိုက်သည်။

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ

Scroll to Top