မူလ / ကြေငြာချက် အမှတ် (၉/၂၀၂၁) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ရက် ၂၀၂၁

ကြေငြာချက် အမှတ် (၉/၂၀၂၁) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ရက် ၂၀၂၁

CDM လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေကြသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအပေါ် တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို ကျိုးနွံလျက်ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိဘဲ အနိုင်အထက်ပြုမူ ဆက်ဆံ ဆောင်ရွက်နေကြသည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအား အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် CDM ပါဝင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ မူလအလုပ်တာဝန်များ တည်မြဲရေး၊ နစ်နာမှုများ ပြန်လည်ကုစားနိုင်ရေးနှင့် ဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်မှုများ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးတို့အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) က တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်သွားမည်

The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw

ကြေညာချက် အမှတ် ( ၉/၂၀၂၁ )

ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၃) ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်။

၁။       ယခုကာလသည် ပြည်သူက ရွေးကောက်တင်မြှောက် တာဝန်အပ်နှင်းထားသော တရားဝင်ပြည်သူ့အစိုးရအပေါ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဥပဒေမဲ့ အာဏာသိမ်းယူခဲ့သည့် တရားမဝင် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ လုပ်ရပ်များကို ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများက Civil Disobedience Movement (CDM) လှုပ်ရှားမှုများကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ဆောင်ရွက်နေချိန် ဖြစ်ပါသည်။

၂။       တရားမဝင် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီသည် CDM လှုပ်ရှားတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအပေါ် မလျော်ဩဇာကျင့်သုံး၍ ဖိအားပေးခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ ရပိုင်ခွင့်များကို ကန့်သတ်မှုများ၊ အရေးယူမှုများ၊ တရားစွဲဆိုခြင်းများ၊ အခြားပြစ်မှုများဖြင့် အကွက်ဆင်ဖမ်းဆီးရန် စီစဉ်နေခြင်းများကို ဥပဒေမဲ့ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း မြင်တွေ့ ကြားသိလာရသည်။

၃။       တရားမဝင် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအား ကျိုးနွံ့လျက် CDM လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေကြသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအပေါ် ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိဘဲ အနိုင်အထက်ပြုမူ ဆက်ဆံဆောင်ရွက်နေကြသည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအား အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီက ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။

၄။       CDM လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်လည်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ ညွှန်ကြားချက်များသည် တရားဝင်မှုမရှိသဖြင့် လက်ခံလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းနှင့် ပြည်သူ့အစိုးရ ပြန်လည်တာဝန်ယူသည့် အချိန်တွင် CDM ပါဝင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ မူလအလုပ်တာဝန်များ တည်မြဲရေး၊ နစ်နာမှုများ ပြန်လည်ကုစားနိုင်ရေးနှင့် ဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) က တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw

Scroll to Top