မူလ / ကြေငြာချက် အမှတ်(၉/၂၀၂၁) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ရက် ၂၀၂၁။

ကြေငြာချက် အမှတ်(၉/၂၀၂၁) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ရက် ၂၀၂၁။

CDM လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေကြသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအပေါ် တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို ကျိုးနွံလျက်ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိဘဲ အနိုင်အထက်ပြုမူ ဆက်ဆံ ဆောင်ရွက်နေကြသည့် ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအား အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေး နှင့် CDM ပါဝင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ မူလ အလုပ်တာဝန်များ တည်မြဲရေး၊ နစ်နာမှုများ ပြန်လည်ကုစားနိုင်ရေးနှင့် ဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်မှုများ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးတို့အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) က တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်သွားမည်

Scroll to Top