မူလ / ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၂) ဒုတိယဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၂) ဒုတိယဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူလူထုက ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အပ်နှင်းလိုက်သည့်အာဏာကို ကျင့်သုံးလျက် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ်အရ ဒေါက်တာငိုင်းတမ်မောင်းအား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်။

The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw

Scroll to Top