မူလ / ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ(CRPH) မှ ဥရောပပါလီမန်သို့ ပေးပို့သော ကျေးဇူးတင်လွှာ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ(CRPH) မှ ဥရောပပါလီမန်သို့ ပေးပို့သော ကျေးဇူးတင်လွှာ

class=wp-image-1740/
class=wp-image-1741/
Scroll to Top