မူလ / သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား ပြည်သူလူထုနှင့် နိုင်ငံတကာက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်စေရန် သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးတာဝန်ကို အဓိက ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ထို့ပြင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပြင်ပမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ သတင်းမီဒီယာ များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်လည်း ကော်မတီ၏ အရေးပါသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးများနှင့် CRPH က ကြီးမှူးကျင်းပသည့် နိုင်ငံတော်အဆင့် အခမ်းအနားများအား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများအား တာဝန်ယူ၍ စီစဥ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကော်မတီသည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်အီးမေးလ်များအား ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီဝင်များ၊ ရေးရာကော်မတီဝင်များနှင့် ရုံးအဖွဲ့တို့အား နည်းပညာဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဖြည့်စွက်ချက်။ ။ ဤကော်မတီကို သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့အဖြစ်သို့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ပုံမှန်အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၅/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

Scroll to Top