မူလ / ဥပဒေရေးရာကော်မတီ

ဥပဒေရေးရာကော်မတီ

ဥပဒေရေးရာကော်မတီသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီက ဥပဒေများ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသစ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ရုတ်သိမ်းခြင်းတို့ မဆောင်ရွက်မီ ဥပဒေမူကြမ်းများပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များ တင်ပြခြင်းတို့ကို အဓိကဆောင်ရွက်ပါသည်။

ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီအား လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက် ရာတွင် လည်းကောင်း၊ မူဝါဒများ ချမှတ်ရာတ

ကော်မတီသည် အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရာတွင် ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့် ကိုက်ညီမည့်ဥပဒေများ၊ မူဝါဒများ ပေါ်ပေါက်လာရေး နိုင်ငံတကာဥပဒေများအပေါ် အခြေခံ၍ လေ့လာ သုံးသပ်ခြင်း၊ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ ပြုစုရေးသားခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလနှင့် အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်အရ လိုအပ်လာမည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေရေးဆွဲရေးအပါအဝင် ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်း၍ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများ စီစဉ်ကျင်းပခြင်း၊ နိုင်ငံတကာက ကျင့်သုံးနေသည့် ဖက်ဒရယ်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များအား ပြင်ပ ပညာရှင်များ ဖိတ်ခေါ်၍ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Scroll to Top