မူလ / ပညာရေးကော်မတီ

ပညာရေးကော်မတီ

ကြားကာလပညာရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဥ်း၍လည်းကောင်း၊ မြေပြင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့် တောင်းဆိုချက်များကိုလည်းကောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများအတွင်းရှိ ပညာရေးကိုယ်စားပြုကော်မတီများ၊ ပညာရေး ဘုတ်အဖွဲ့များ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ပြီး ဖွဲ့စည်း ထားခြင်းမရှိသေးသည့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ပညာရေးကိုယ်စားပြု ကော်မတီများ၊ ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့များနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းသွားနိုင်ရေး အကြံပြုတိုက်တွန်း နှိုးဆော်မှုများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

နိုင်ငံတကာမှ ပညာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခါအားလျော်စွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်လည်း အခါအားလျော်စွာ ကာလတို သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ and students who joined in Civil Disobedience Movement (CDM). 

Scroll to Top