မူလ / Education Committee News

ပညာရေးကော်မတီနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီတို့ကြား လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတစ်ရပ် ကျင်းပပြုလုပ်

ပညာရေးကော်မတီနှင့်  ဥပဒေရေးရာကော်မတီတို့ကြား လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တစ်ရပ်အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၅၀၀ နာရီအချိန်တွင် ဗီဒီယိုကွန် ဖရင့်မှတစ်ဆင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပညာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌက တွေ့ဆုံရသည့်အကြောင်းရင်းအား ရှင်းလင်းတင်ပြရာတွင် ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ရလဒ်များအပေါ် ဥပဒေရေးရာကော်မတီနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဥ်များတွင် ပိုမိုချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍

Read More »

ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဥ်း၍ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

CRPH ပညာရေးကော်မတီသည် ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဥ်း၍ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ် ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဥ်အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့၊ ၁၃၀၀ နာရီအချိန်တွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတစ်ဆင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံပွဲတွင် တက်ရောက်လာကြသော တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့များ၏ မြေပြင်တွင် ဆောင်ရွက်နေသည့်အခြေအနေများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည့်

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဥ်း၍ မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

CRPH ပညာရေးကော်မတီသည် ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဥ်း၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်ပညာရေး ဘုတ်အဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း အစီအစဥ်အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့၊ ၁၃၀၀ နာရီအချိန်တွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတစ်ဆင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံပွဲတွင် တက်ရောက်လာကြသော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်ပညာရေး ဘုတ်အဖွဲ့များ၏ မြေပြင်တွင်

Read More »

မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့မှုရလဒ်များနှင့်စပ်လျဥ်း၍ အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်

ပညာရေးကော်မတီသည် မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့များနှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း အစီအစဥ်အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ ၁၃၀၀ နာရီအချိန်တွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတစ်ဆင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင်  ပညာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌက နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြား၍ တွေ့ဆုံရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနောက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ

Read More »

ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဥ်း၍ CRPH ပညာရေးကော်မတီသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီအတွင်းရှိ မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

CRPH ပညာရေးကော်မတီသည် ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဥ်း၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီအတွင်းရှိ မြို့နယ်ပညာရေး ဘုတ်အဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း အစီအစဥ်အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက်နေ့၊ (၁၃၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတစ်ဆင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံပွဲတွင်  ပညာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီမှ တက်ရောက်လာကြသူများက

Read More »

ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဥ်း၍ CRPH ပညာရေးကော်မတီသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

ပညာရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များသည် ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဥ်း၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း အစီအစဥ်အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတစ်ဆင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင်  ပညာရေးကော်မတီမှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက ဦးစွာ မိတ်ဆက်

Read More »
Scroll to Top