မူလ / Publications / အစီရင်ခံစာများ

အစီရင်ခံစာများ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမအကြိမ်အစည်းအဝေးသို့ အစီရင်ခံတင်သွင်းခဲ့သည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမအကြိမ် အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြခဲ့သည့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၏ လွှတ်တော်ရေးရာ သံတမန်ဆက်ဆံရေးခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေး ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုများဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယနေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့သည့် လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယနေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့သည့် ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံ တင်သွင်းခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာလွှတ်တော်အသိုက်အဝန်းနှင့် ဆက်ဆံရေးခိုင်မာအားကောင်း လာစေရေးဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုများအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြား တင်သွင်းခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw – CRPH) ၏ တစ်နှစ်တာလုပ်ဆောင်ချက်များ ပြည်သူလူထုထံသို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း

Scroll to Top