မူလ / ကော်မတီ / Security and Defense Committee News

Security and Defense Committee News

တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ထိရောက်အောင်မြင်စေရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ရေးချုပ်၊ စစ်ဥပဒေဌာနခွဲမှတာဝန်ရှိသူများနှင့် CRPH လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဝင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီနှင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီး ဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ Cyber Security Awareness Session ပြုလုပ်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပြည်ထဲရေးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပြည်သူ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဥ်း၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

Scroll to Top