ကော်မတီ

ပညာရေးကော်မတီသည် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မြေပြင်တွင် ဆောင်ရွက်ထားရှိသည့် ပညာရေးဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

စစ်ဘေးရှောင် အမျိုးသမီး၊ လူငယ်များအား တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရေးတို့အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုစာရင်းများအား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက်သာမက မြို့နယ်အလိုက် ပိုမိုချိတ်ဆက်ဖြည့်သွင်းနိုင်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကော်မတီတို့အကြား ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့

ပညာရေးကဏ္ဍ ပိုမိုတိုးမြှင့်ဖော်ဆောင်နိုင်စေရန် လိုအပ်သည့်အထောက်အပံ့များ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့်လုပ်ငန်းစဥ်များအား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး

ပိုမိုထိရောက်သော ထောက်ပံ့မှုများ ပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဥ်း၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက တရားမဝင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရန် ကြိုးပမ်းနေမှုများအပေါ် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဥ်များအား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး

Scroll to Top