ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် ကြားကာလဖက်ဒရယ်ပညာရေးကောင်စီ အမြန်ဆုံးဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေး