Category: Crackdown by Military Junta

စစ်ကောင်စီမှ မန္တလေးတွင် အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုများအပြီး ဒါဏ်ရာရသူအများအပြားရှိ

စစ်ကောင်စီမှ မန္တလေးတွင် အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုများအပြီး ဒါဏ်ရာရသူအများအပြားရှိ