Category: News Release (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့်အစီရင်ခံစာ)

စစ်ကောင်စီကို တရားစွဲဆိုရန် ဥပဒေအကြံပေး ငှားရမ်း

စစ်ကောင်စီကို နိုင်ငံတကာတရားစွဲဆိုမှုများ ပြုလုပ်ရန် ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ Volterra Fietta ကိုဌားရမ်းပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများနှင့် ၄င်းတို့၏ တရားဝင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များအား ဖွဲ့စည်းမှုအခြေခံ…