Category: Declaration (In Myanmar)

စစ်ကောင်စီ၏ မတရားဖမ်းဆီး တရားစွဲမှုများသည် နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးနှင့်တရားစီရင်ရေးစံနှုန်းများ ချိုးဖောက်နေ

အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ မတရားဖမ်းဆီး တရားစွဲမှုများသည် နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးနှင့်တရားစီရင်ရေးစံနှုန်းများ ချိုးဖောက်နေသဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်