Category: Uncategorized

ကြေညာချက် အမှတ် ( ၃၃/၂၀၂၁ )ဇူလိုင်လ (၁၇)ရက်၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်

ကြေညာချက် အမှတ် ( ၃၃/၂၀၂၁ ) ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၉ ရက် ဇူလိုင်လ (၁၇)ရက်၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်။ ================== ၁။ မြန်မာပြည်သူများသည် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ မတရားအာဏာသိမ်းယူခြင်းနှင့် ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုမြင့် တက်နေခြင်း…