Month: April 2021

CRPH သို့ လှူဒါန်းနိုင်မည့် CRPH – Official Fundraiser Program အား မိတ်ဆက်ခြင်း

CRPH သို့ လှူဒါန်းနိုင်မည့် CRPH – Official Fundraiser Program (CRPH – OFP) အား မိတ်ဆက်ခြင်း၂၇ ဧပြီ ၂၀၂၁ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw-CRPH)…

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်( ၁၃ )

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီသတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်( ၁၃ ) ရက်စွဲ။ ။၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၂၆ ရက်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ(CRPH)၏ ဥက္ကဌ အဖြစ် ဦးအောင်ကြည်ညွန့် အားလည်းကောင်း၊အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် (၁)ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း၊ (၂)ဦးထွန်းမြင့် ၊(၃)ဦးလမင်းထွန်း (ခ)အဖြိုး တို့အားလည်းကောင်း၊ကျန်ကော်မတီဝင်များကို…

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ အဖွဲ့၀င်သစ် (၃)ဦး ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီသတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် ( ၁၂ ) ရက်စွဲ။ ။၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ဧပြီလ၊ ၂၆ ရက်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ(CRPH)သည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်များ၏ တာဝန်လွှဲအပ်မှုဖြင့် ၅-၂-၂၀၂၁ ရက်မှစတင်၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းကာလွှတ်တော်တာဝန်များ…