ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး – ( 09976871278)

မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးနှင့ျရခိုငျပွညျနယျ – (09456430690)

စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး- (09252545716)

ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးနှင့ျကရငျပွညျနယျ – (09973014295/09782673118)

ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ကခငြျပွညျနယျ၊နပွေညျတောျ – (09783667074/09980176021/09787660415)

ခငြျးပွညျနယျနှင့ျကယားပွညျနယျ- (09781354226)

မကှေးတိုငျးဒသေကွီး- (09797522357)

မှနျပွညျနယျနှင့ျ တနသျာရီတိုငျးဒသေကွီး- (09425350140)

ရှမျးပွညျနယျ- (09797574880)